Historien bag selleberg

Stil, elegance og produktion gennem 800 år

Sellebergs historie går langt tilbage; i den tidlige middelalder tilhørte den kronen og nævnes første gang i 1231 som krongods, hvor området med de oprindelige bygninger hørte under Kong Valdemar Sejrs jordebog. Senere overgik herregården fra kronen til adelen og Selleberg har siden haft mange ejere – blandt de første var Peder Ebbesen Galt, Jens Steen Sehestedt og Hans von Løwenheim. 

Section

Byggeri med tradition
Hovedbygningen er opført i begyndelsen af 1700-tallet, og driftsbygningerne er fra 1899. Driftsbygningerne bruges nu blandt andet som pakke- og kølerum, lager for træflis, fyrrum og til maskiner. Herregårdens karakteristiske tårn er af nyere dato, nemlig fra 1960’erne, og tårnet gennemgik senest en omfattende restaurering i 2008.

Selleberg i dag
Herregården Selleberg er nu hjemsted for den håndværksprægede produktion af Selleberg Specialiteter: Klassiske, nye og anderledes spændende kirsebærprodukter, til forkælelse af både hverdagen, weekender og højtider. Gårdens kirsebærplantage dækker i dag ca. 8 hektar. Alle gårdens bær bliver primært solgt friske i sæsonen, og der suppleres med kirsebær fra andre avlere til alle kirsebærprodukterne.